39 Selmana de les Lletres Asturianes na Xunta Xeneral del Principáu d'Asturies

29.04.2018

La Xunta Xeneral del Principáu d'Asturies súmase con un actu institucional, a la 39ª edición de la Selmana de les Lletres Asturianes. Nel Hemiciclu del Parlamentu asturianu mediu centenar d'alumnos de primaria de los colexos Buenavista I, d'Uviéu, y Villalegre, d'Avilés, xunto a miembros del Gobiernu rexonal, diputaos y otres personalidaes, van protagonizar una llectura de testos d'escritores n'asturianu y gallego-asturianu. Nesta edición la Selmana de les Lletres va dar protagonismu a la lliteratura infantil y xuvenil coles mires de fomentar el vezu de la llectura n'asturianu y gallego-asturianu ente neñes,neños y rapazos.Esta llectura de testos n'asturianu dende la Xunta Xeneral del Principáu va restransmitise en directu por TPA'l miércoles 2 de mayu.